Informacja o ciasteczkach

Korzystając ze strony internetowej Bowling Club Leszno lub z Serwisu Informacyjnego Bowling Club Leszno akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie ze strony  Bowling Club Leszno lub Serwisu Informacyjnego Bowling Club Leszno

  1. Przedsiębiorstwo Bowling Club Leszno s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach na 7 dni przed ich faktycznym wprowadzeniem. Każdego odwiedzającego Bowling Club Leszno obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
  2. W czasie korzystania z  Bowling Club Leszno mogą być Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez np. wypełnienie formularza lub w inny sposób.
  3. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje zablokowanie danej czynności.
  4. Podanie danych osobowych jest także konieczne podczas zapisywania się do Serwisu Informacyjnego Bowling Club Leszno.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości z Serwisu Informacyjnego Bowling Club Leszno.
  5. Okazjonalnie strona Bowling Club Lesznowykorzystuje pliki "cookies", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
  6. Wszystkie uzyskane dane osobowe nie są udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim, są bardzo dobrze chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjno-marketingowych, dotyczących produktów i usług Bowling Club Leszno, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników  Bowling Club Leszno na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.06.1998 (Dz. U. nr 80, rozp. nr 521).